Ion (离子) 静电消除器维修服务

Sửa chữa thiết bị khử tĩnh điện (Ion) , Sua chua thiet bi khu tinh dien(Ion)