OHAUS AR3130 电子天平(310g / 0.001)

- Maximum weight capacity: 310g
- Accuracy: 10-3
- Repeatability: 0.001g
- Linearity: ± 0.002g
- Unit weight: grams, kilograms, milli-gram, ounce, ounce
troy, carat, penni, Lang Hong Kong, Singapore Lang, Lang Taiwan
- Power supply: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
- Ambient temperature range of operation: 10-300C
- Display: LCD (segment)
- Time scale stable: 3 seconds
- Standard weight: standard addition with standard accuracy weights F1
- Disk Size weight: Ae10cm
- Overall dimensions: 21.7x31.1x34.3cm
Can include cage weight, adapter, user manual.
Warranty: 6 months
Manufacturer: OHAUS - U.S.

 discontinued

Detail

Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng

Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng

Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính

Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm

Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化