Ô nhiễm không khí cao dễ gây nên bệnh tự kỷ

false