VB 8202 振动计,200 mm / s

- Scale:
Velocity (speed): 200 mm / s
Acceleration (acceleration): 200 m/s2
- Accuracy: ± (5% + 2d)
- Function: Max., Min, hold
- Source: 4 x 1.5 V batteries

 

Detail

* Cung cấp gồm : Máy chính, pin, hộp đựng, giấy phản quang, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化