MCCB 3P LS ABS33C 5A,10A

Số cực : 3 cực
Dòng định mức : 5A - 10A
Dòng cắt : 14kA
 

Discontinuos

Tags:ABS33C
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化