KTC SD6A 冲击驱动装置

Gồm 6 đầu đóng, có đầu nối

3 mũi đóng 4 cạnh: PH1, PH2, PH3. Chiều dài: 80mm

2 mũi đóng 4 cạnh: PH2, PH3. Chiều dài: 40mm

1 mũi đóng 2 cạnh: dày 1.6 rộng 10mm. Chiều dài: 80mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化