HOBO UX 100-003 温度和湿度记录仪

Temperature & RH logger with LCD display. Downloadable to computer through UBS port

The HOBO UX100-003 Temp/RH data logger records temperature andrelative humidity (within 3.5% accuracy) in indoor environments with its integrated sensors. The logger is ideal for monitoring occupant comfort in office buildings, tracking food storage conditions in warehouses, logging temperature trends in server rooms, and measuring humidity levels in museums.

  • Easy-to view LCD display
  • Large memory capacity
  • Visual high & low alarm thresholds
  • New Burst and Statistics logging modes
  • User-replaceable RH sensor

Environment:
The UX100-003 Data Logger is for use in Indoor environments

Measurements:
The UX100-003 Data Logger supports the following measurements:

Temperature, Relative Humidity

(more info at: http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux100-003)

Details

Thiết bị đo và lưu nhiệt ẩm HOBO UX100-003 được sử dụng trong phòng với các đầu cảm biến gắn sẵn bên trong. Thiết bị được dùng để đo và đánh giá thông số nhiệt ẩm trong các tòa nhà, kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa trong kho bãi, bảo tàng….

Thiết bị đo và lưu nhiệt ẩm HOBO UX100-003 được sử dụng trong phòng với các đầu cảm biến gắn sẵn bên trong. Thiết bị được dùng để đo và đánh giá thông số nhiệt ẩm trong các tòa nhà, kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa trong kho bãi, bảo tàng….

Đặc điểm

Màn hình hiển thị lớn dễ theo dõi

Bộ nhớ có dung lượng lớn giúp lưu được giá trị trong một thời gian dài

Mức độ cảnh báo giá trị cao và thấp

Đầu dò có thể được thay thế dễ dàng

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化