Crossman 94-441 C型钳

- Kích thước: 11"

- Trọng lượng: 0.5Kg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化