ASAKI 200 x 17 AK-0141 间隙尺

Nhà sản xuất: Asaki

Số lá : 17 lá.

Chiều dài: 200 mm.

Độ dày: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 mm.

Độ dày: 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 mm.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化