APM SPS32VDC1000W 高性能可编程直流电源 (32V, 200A, 1000W)

Điện áp đầu vào: 90~265VAC

Tần số đầu vào: 47~63Hz

Hệ số công suất: >0.98

Công suất đầu vào: 1500VA(MAX)

Đầu ra

Điện áp định mức: 32V

Dòng điện định mức: 200A

Công suất định mức: 1000W

Kích thước: 2U

Gợn

Điện áp: 60mVp-p/10mVrms

Dòng điện: 200mA (TYP Value)

Hồi đáp

Tăng điện áp: ≤20ms(Không tải),≤40ms (Toàn tải)

Giảm điện áp: ≤500ms(Không tải),≤45ms (Toàn tải)

Chứng chỉ: CE

Input Voltage: 90~265VAC

Input Frequency: 47~63Hz

Power Factor: >0.98

Input Power: 1500VA(MAX)

Output

Rated Voltage: 32V

Rated Current: 200A

Rated Power: 1000W

Size: 1U

Ripple

Voltage: 60mVp-p/10mVrms

Current: 200mA (TYP Value)

Response

Voltage increase: ≤20ms(No load),≤40ms (Full load)

Voltage Drop: ≤500ms(No load),≤45ms (Full load)

Certificates: CE


Details

Datasheet


SP-1U/2U Series DC Power Supply Short Mode Function

SP-1U/2U Series DC Power Supply Timer Output Function

SP-1U/2U series DC Power Supply Quick Recall function

SP-1U/2U series DC Power Supply Counting function

SP-1U/2U Series DC Power Supply LIST waveform edit function----Pulse waveform

SP-1U/2U Series DC Power Supply LIST waveform edit function----Slope rate waveform


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化