TASCO TZ150TL-220 Vacuum Pumps (252l/min)

Kích thước: 28.5x 38.0 x 12.2 cm

Khối lượng: 14.8 kg

Độ chân không tối đa: 15micron

Công suất: 500W, nguồn 220V

Dung tích dầu: 540ml

Tốc độ hút: 252l/min (8.9 C.F.M)

Cổng kết nối: 1/4’’ và 3/8’

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment