Séc phát minh Máy đo nồng độ cồn trong chai nguyên nắp

expected string or bytes-like object