Máy đo độ rung với ứng dụng lắp đặt, bảo trì máy móc, tìm lỗi thiết bị

expected string or bytes-like object