EBP DV-30AT-8 Weights Type Touch Screen Digital Macro Vickers Hardness Tester (8-2900HV; Automatic turret)

Thang đo độ cứng: HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30

lực kiểm tra: 

  1.0Kgf, 3.0Kgf, 5.0Kgf, 10Kgf, 20Kgf, 30Kgf

  9.8N, 29.4N, 49.0N, 98.0N, 196N, 294N

Thang chuyển đổi: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T

Dải kiểm tra: 8-2900HV

Phương thức tải: Tự động (Tải/Dừng/Dỡ tải)

Độ phóng đại: Tiêu chuẩn: 100X, 200X

Thời gian dừng: 0-99S

Tiêu chuẩn: ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2

Turret tự động


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment