Đồng hồ vạn năng Keysight U1230 bất chấp môi trường xấu

expected string or bytes-like object